Βοηθητικές συσκευές υγείας

assistive devices
Τελευταία ενημέρωση: Δευ, 06/02/2017 - 15:08

Περίληψη

Αν έχετε κάποια αναπηρία ή τραυματισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από βοηθητικές συσκευές για την εξυπηρέτησή σας.

Αυτά είναι τα εργαλεία, τα προϊόντα ή τα είδη του εξοπλισμού που θα σας βοηθήσουν να εκτελέσετε τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες σας.

Μπορούν να σας βοηθήσουν να μετακινηθείτε, να δείτε, να επικοινωνείτε, να φάτε, ή να ντυθείτε.   

Μερικά είναι εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Άλλα είναι πολύ πιο απλά, όπως ένα "reacher" - ένα εργαλείο που σας βοηθά να αρπάξετε ένα αντικείμενο που δεν μπορείτε να φτάσετε.
 

Πηγή:

National Library of Medicine