Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα  "LifeSubjects" ή  στον "Ιστότοπο", ή  στην "Ιστοσελίδα", μία Ιντερνετική υπηρεσία πληροφοριών που παρέχεται από τον ιστότοπο "LifeSubjects".

Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.  Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπου. Ο Ιστότοπος δύναται σε οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους.

Αυτή η συμφωνία χρήστη ( "Οροι Χρήσης") διέπει την πρόσβασή σας και την χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του και αποτελεί μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον ιστότοπο. Παρακαλούμε να σημειώστε ότι διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να αλλάξουμε την παρούσα Σύμβαση Χρήστη από καιρό σε καιρό. Η συνεχής χρήση αυτού του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του μετά από κάθε τέτοια αλλαγή τίθεται σε ισχύ θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή και τη συμφωνία σας με τη νέα συμφωνία χρήστη.

 

Αποποίηση ευθυνών Φροντίδας Υγείας - Αυτή η ιστοσελίδα είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές.

Το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο είναι για την εκπαίδευση των καταναλωτών σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικά θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.  Δεν θα πρέπει να θεωρείται τίποτα στο περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες,ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο, ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Αυτός ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες του, δεν εξασκούν και δεν παρέχουν οποιαδήποτε  ιατρική, νοσηλευτική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή υγειονομικής περίθαλψης, διάγνωση ή θεραπεία.  Θα πρέπει πάντα να μιλήσετε με τον γιατρό σας για τη διάγνωση και τη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ιατρικών αναγκών σας. Κανένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας δεν αποτελεί ή εγγυάται ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν είναι ασφαλές, κατάλληλο και αποτελεσματικό για εσάς.  Συμβουλεύουμε τους χρήστες να ζητούν πάντα τη συμβουλή του επαγγελματία γιατρού ή άλλου ειδικευμένου φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης με οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική τους υγεία ή ιατρικές παθήσεις.   Εάν έχετε ή υποψιάζεστε ότι έχετε ένα ιατρικό πρόβλημα ή κατάσταση, παρακαλώ επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία γιατρό, ή άλλον επαγγελματία υγείας αμέσως

 

Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου. Οιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον ιστότοπο από τον επισκέπτη απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Ο ιστότοπος καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια και σαφήνεια. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση.

Η επιχείρησή μας σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον ιστότοπο της, είτε για κάποιο άλλο site.

Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του ιστότοπου μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τους να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

 

Άδεια

Μετά την Αποδοχή από μέρους σας των όρων χρήσης, ο Ιστότοπος σας χορηγεί μια ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια πρόσβασης για να δείτε αυτόν τον ιστότοπο και το περιεχόμενο, να αντιγράψετε, να κατεβάσετε, να αποθηκεύσετε και / ή να εκτυπώσετε μόνο ένα αντίγραφο από οποιαδήποτε Υλικό της Ιστοσελίδας, μόνο για μη εμπορική, προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση, αποκάλυψη ή διανομή με οποιονδήποτε άλλον.

 

Τερματισμός της χρήσης

Συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να τερματίσει τον κωδικό πρόσβασής σας, τον λογαριασμό σας (εν όλω ή εν μέρει) ή τη χρήση των Διαδικτυακών Τόπων ή Υπηρεσιών που παρέχει, και να αφαιρέσει κάποια ή όλα από το περιεχόμενο, εφαρμογές, ή υπηρεσίες που παρέχει, σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.  Συμφωνείτε ότι όλες οι δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του παρόντος τμήματος μπορεί να γίνονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.
 

 

Παιδική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Προορίζεται για χρήστες άνω των 18 ετών

Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών.  Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η τοποθεσία δεν προορίζεται και δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από  τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 18.  Οι χρήστες κάτω των 18 ετών θα πρέπει να έχετε την επίβλεψη ενός γονέα ή κηδεμόνα για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

 

Υποβολή Περιεχομένου από χρήστες – Αρθρα, Εικόνες, Βίντεο


Η Ιστοσελίδα περιέχει λειτουργίες που επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλουν περιεχόμενο στον ιστότοπο  "Υποβολή περιεχομένου από χρήστες" προς ανάρτηση στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένων Αρθρων, Εικόνων, Βίντεο, κλπ).

Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε περιεχόμενο οποιουδήποτε τύπου στον ιστότοπο που παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους.  Με την υποβολή επικοινωνιών ή περιεχόμενου στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι η εν λόγω υποβολή δεν είναι εμπιστευτική για οποιονδήποτε σκοπό.   

Εάν υποβάλετε οποιαδήποτε επιχειρηματική πληροφορία, ιδέα, σκέψη ή εφεύρεση στον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η υποβολή της πρότασης δεν είναι εμπιστευτική για οποιονδήποτε σκοπό.

Εάν κάνετε οποιαδήποτε ανάρτηση ή υποβολή στην Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε επιχειρηματική πληροφορία, ιδέα, σκέψη ή εφεύρεση, τότε εσείς αυτόματα εγγυάστε ότι  ο ιδιοκτήτης του εν λόγω περιεχομένου ή πνευματικής ιδιοκτησίας έχει παραχωρήσει ρητά στον ιστότοπο την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μέσω ελεύθερης, διαρκούς, αμετάκλητης, παγκόσμιας μη αποκλειστικής άδειας χρήσης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, τροποποίησης, δημοσίευσης, επεξεργασίας, μετάφρασης, διανομής, εκτέλεσης, και εμφάνισης του περιεχόμένου σε οποιοδήποτε μέσο, ​​ή οποιαδήποτε μορφή, ή φόρουμ γνωστή σήμερα ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον.  Η ιστοσελίδα μπορεί να χορηγήσει άδεια περαιτέρω εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων της σε πολλαπλά επίπεδα των επιμέρους αδειών. Αν θέλετε να κρατήσετε οποιεσδήποτε επιχειρηματικές πληροφορίες, ιδέες, έννοιες ή εφευρέσεις ιδιωτικές ή ιδιόκτητες, να μην τα αναρτήσετε ή υποβάλλετε στον Ιστότοπο.

Η ανωτέρω άδεια χρήσης του δικτυακού τόπου δίνεται πλήρως και ατελώς. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ονομάζεται ή απεικονίζεται σε τέτοια Υποβολή Υλικού παρείχε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα ή άδειες για να επιτραπεί η χρήση της Ιστοσελίδας αυτών των Υλικών Υποβολή σύμφωνα με την εν λόγω άδεια. Κανένα από τα υλικά και το περιεχόμενο που υποβάλλεται δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε υποχρέωση, εμπιστευτικότητας, ή απόδοσης με άλλο τρόπο.

Συμφωνείτε ότι θα αναρτήσετε και θα υποβάλλετε μόνο Αρθρα, Φωτογραφίες, ή Βίντεο που έχετε δημιουργήσει εσείς  ή ότι έχετε όλα τα δικαιώματα για τη μετάδοση και την άδεια και τα οποία δεν παραβιάζουν το εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, την ιδιωτική ζωή ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.  Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλλετε κάποιο μέσο που περιέχει τα προσωπικά στοιχεία (όπως το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή URL ιστοσελίδας) για εσάς ή κάποιον άλλο. Η ανάρτηση και η υποβολή μέσων όπως φωτογραφίες ή βίντεο άλλων ανθρώπων χωρίς την άδειά τους απαγορεύεται αυστηρά.

Με την ανάρτηση ή αποστολή στον ιστότοπο μέσων όπως Αρθρα, Φωτογραφίες, ή Βίντεο, εγγυάστε ότι έχετε την άδεια από όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται για να κάνετε αυτή την ανάρτηση και τη χορήγηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται στο παρόν. Ποτέ μην δημοσιεύετε μια φωτογραφία ή βίντεο ή με κάποιον άλλο, εκτός αν έχετε ρητή άδειά τους.

Απαγορεύεται αυστηρά να ανεβάσετε τα μέσα ενημέρωσης κάθε είδους που περιέχουν εκφράσεις του μίσους, της κατάχρησης, προσβλητικές εικόνες ή συμπεριφορά, βωμολοχία, πορνογραφία, σεξουαλικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή που με άλλο τρόπο μπορεί να είναι σε σύγκρουση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, Διαφήμιση και Πολιτικές απορρήτου της Ιστοσελίδας.  Συμφωνείτε ότι δεν θα ανεβάσετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή αυτής της τοποθεσίας.

Με τη μεταφόρτωση οποιαδήποτε μέσου, όπως Αρθρων, Φωτογραφιών ή Βίντεο,   (α) χορηγείτε στην Ιστοσελίδα ένα διαρκές, μη αποκλειστική, παγκόσμια, ατελώς άδεια χρήσης, αντιγραφής, εκτύπωσης, απεικόνιση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, ανάρτηση, μετάδοση και διανέμουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάθε υλικό που περιλαμβάνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης   (Β)  πιστοποιείτε ότι κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στη υποβληθεί μέσα μαζικής ενημέρωσης (ή, σε περίπτωση ανηλίκου, / του γονέα / νόμιμου κηδεμόνα) επιτρέπει την Ιστοσελίδα χρήσης, αντιγραφής, εκτύπωσης, απεικόνιση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, ανάρτηση, μετάδοση και διανέμουν τα μέσα ενημέρωσης και οποιοδήποτε υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτά τα μέσα και  (γ)  Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Ιστοσελίδα και συνεργάτες, τους διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους του και κρατήστε τα αβλαβείς από οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και / ή την αδυναμία σας να συμμορφωθούν με αυτά τα όροι που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.
 

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα πριν από την δημοσίευση να επανεξετάσει όλο το περιεχόμενο που υποβάλεται προς ανάρτηση όπως όπως Αρθρα, Φωτογραφίες, ή Βίντεο και να αφαιρέσει οτιδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια

 

Κωδικοί πρόσβασης (συντήρηση και ευθύνη)

Όταν έχετε επιλέξει να εγγραφείτε θα πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής αυτού του ιστότοπους. Με την εγγραφή, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) είστε τουλάχιστον 18 ετών  (Β) χρησιμοποιείτε την πραγματική σας ταυτότητα  (Γ) Δίνετε ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και (δ) θα διατηρείτε και ενημερώνετε  τις πληροφορίες που μας παρέχετε επίκαιρες, αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.  

Με την είσοδο στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα και να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες που διεξάγει. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το απόρρητο και τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, καθώς και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες που διεξάγονται στην ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας με τον κωδικό σας. Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε έναν κωδικό πρόσβασης, ή αν αντιληφθείτε τυχόν απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

 

Διαφημίσεις, αναζητήσεις, και συνδέσεις με άλλες τοποθεσίες

Ο ιστότοπος μπορεί να εμφανίζει διαφημίσεις ως πηγή εισοδήματος.  Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαχωρισμός του συντακτικού περιεχομένου και των διαφημίσεων.   Στην περίπτωση διαφημίσεων αναφέρεται σαφώς, με κείμενο ή σχετικές ενδείξεις στο παράθυρο της διαφήμισης ότι αποτελεί διαφήμιση. 

Το περιεχόμενό μας δεν επηρεάζεται από τις πηγές χρηματοδότησης.   Ο ιστότοπός μας φιλοξενεί διαφημίσεις και συνδέσμους που προβάλονται από την Google.   Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο των διαφημίσεων της Google .

Η ιστοσελίδα μας φιλοξενεί διαφημιστικά banners μόνο.   Η διαφήμιση διακρίνεται από τη λέξη «Προβολή».

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο για την διευκόλυνση των χρηστών μας.
Αυτές οι άλλες τοποθεσίες δεν έχουν ελεγχθεί από εμάς και συντηρούνται από τρίτους, επί των οποίων δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές και τις πρακτικές αυτών των άλλων χώρων και για τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα, το πόσο επίκαιροι είναι, την ποιότητα, την απόδοση ή την καταλληλότητα των πληροφοριών, των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται ή διαφημίζονται ή μέσω αυτών των άλλων δικτυακών τόπων.  Επιπλέον, οι δεσμοί αυτοί δεν συνεπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, την έγκρισή μας ή συνεταιρισμό με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, ή οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από οποιονδήποτε τρίτο.  Με την έξοδό σας από τον παρόν Ιστότοπο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι όροι και οι πολιτικές μας δεν μπορούν πλέον να ισχύουν, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανεξετάσετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές της κάθε άλλης ιστοσελίδας.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

 

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη, αναλαμβάνει ο τελευταίος την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπό μας στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Ιστοσελίδα, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους μετόχους, τους ιδιοκτήτες, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους εκπροσώπους της, από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, ζημίες, τραυματισμούς, υποχρεώσεις, ζημίες, δαπάνες και έξοδα ( συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων), που αφορούν ή προκύπτουν από (α) τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, κάθε υλικό, περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες λαμβάνονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας, (β) για όλες τις ενέργειες που κάνετε με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από ή μέσω αυτού του δικτυακού τόπου ή (γ) οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους σας της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η μη ενάσκηση από τον ιστότοπο μας, των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε υλικά που είναι προσβάσιμο στον ή από τον Ιστότοπο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση των υλικών αυτών από αυτή την ιστοσελίδα σε επαφή με τους υπαλλήλους της Ιστοσελίδας στέλνοντας μας ένα email στην σελίδα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, και παρέχοντας μας τεκμηριωμένες πληροφορίες.

Σε μια προσπάθεια να προστατευθούν τα δικαιώματα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων, η Ιστοσελίδα διατηρεί μια πολιτική για τον τερματισμό, υπό κατάλληλων συνθήκες, των συνδρομητών και των κατόχων λογαριασμού της ιστοσελίδας που είναι κατ επανάληψη παραβατών.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την Ιστοσελίδα μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό της Ιστοσελίδας μας ανήκουν σε αυτήν.

Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσης δεδομένων).

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ως αναφερόμενου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ιστοσελίδας σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας, και το περιεχόμενο.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Χρήστη, την τοποθεσία, ή τα υλικά συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναφορών για συνδέσμους που δεν λειτουργούν, να μας στείλετε email στη σελίδα ''Επικοινωνία'' του site.  Προσπαθούμε να απαντάμε σε κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά λόγω του όγκου μπορεί να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να το πράξουμε άμεσα.

 

Τελευταία ενημέρωση:    8 Ιουνίου 2017