Ασφάλεια υγείας

health insurance
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 28/02/2017 - 10:52

Περίληψη

Η Ασφάλεια Υγείας σας βοηθά να προστατευθείτε  από το υψηλό κόστος της ιατρικής περίθαλψης και είναι μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την ασφαλιστική εταιρεία σας.     Εσείς αγοράζετε ένα πλάνο υγείας, και η εταιρεία συμφωνεί να καταβάλει ένα προσυμφωνημένο μέρος των εξόδων σας όταν χρειάζεστε ιατρική φροντίδα.
 
Πολλοί άνθρωποι κάνουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας μέσω των εργοδοτών τους.   Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο εργοδότης σας βοηθά με το να πληρώνει αυτός την εν λόγω ασφάλιση σαν ένα είδος παροχής.    Οι Ασφαλίσεις μέσω εργοδοτών γίνονται συχνά με ένα ομαδικό διαχειριζόμενο συμβόλαιο υγείας.   Αυτά τα συμβόλαια έχουν ειδικές συμφωνίες με παρόχους υγείας και  ιατρικά κέντρα για να παρέχουν φροντίδα στα μέλη τους με μειωμένο κόστος.   Μπορείτε φυσικά πάντοτε να αγοράζετε ασφάλιση υγείας από μόνοι σας με ατομικά συμβόλαια.
 
Οι εργαζόμενοι που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις έχουν επίσης κάλυψη από τους κρατικούς οργανισμούς υγείας.  Αυτό κάνει οικονομικά προσιτή την φροντίδα υγείας για περισσότερους ανθρώπους.

Πηγή:

National Library of Medicine